Checkliste vinternedlukning

 Find Pumperummet til venstre for "opkørslen" til huset 

 Åben døren og tænd lyset

1: Der er en hane med et skilt: "Åbnes ved ankomst, lukkes ved afrejse"

Dette er hovedhanen der åbner og lukker for alt vand til ejendommen

Luk denne hane.

2: derefter skal vi aftappe al vand i anlægget, det gøres ved at man åbner for den lille ballofix (med en umbrakonøgle isat) -derefter kan du høre at vandet begynder at løbe igennem den grønne slange tilbage ned i brønden

Vandet begynder dog først rigtigt at få fart på når du åbner for hanerne oppe i husene (se de næste billeder)

 Hovedhuset: 

Åben for alle vandhaner så vandet kan løbe tilbage:

træk ud i toilettet så cisternen bliver tømt, og hæld ca 2 dl sprinklervædske i toilettet for at gøre vandet i vandlåsen frostsikkert

 Hovedhuset:

Den store vandvarmer skal tømmes:

Træk den grønne slange ud i bruserkarret som vist, og åben for ballofixen, så kan du se/høre at vandet begynder at løbe ud

 Gildestuen/Værkstedet

1: åben for vandhanen i gildestuen

2: i værkstedettap vandet af vandvarmen i en spand ved at åbne for de to blå haner i bunden af rørene, lad dem stå åbne..

 Gæstehuset:

Åben for vandhaner:

Træk ud i toilettet så cisternen bliver tømt og fyld ca 2 dl sprinklervædske i toilettet så vandet i vandlåsen ikke fryser

 Gæstehuset:

aftap vand i rør ved at åbne de to haner i bunden af rørene

 Hovedhuset: 

(du skal selvfølgeligt slukke for al strøm på hovedtavlerne i hhv gæstehuset, gildesalen og hovedhuset.

Bortset for denne kontakt som jeg peger på her i hovedhuset, den skal være tændt, det er strøm ned til pumpestationen, hvor der sidder en "frostvagt" (et lille varmeapparat til at holde pumpehuset frostfrit)

 Til sidst: Check at lyset virker nede i pumperummet, mærk evt om der kommer lidt varme ud af det lille varmeapparat (det skal være skruet ned på minimum) sluk lyset igen, og luk døren grundigt nede i pumperummet så varmen ikke fiser ud..